Manevi tazminat

  • MANEVİ TAZMİNAT 

Kazaya bağlı manevi tazminat, kazanın neden olduğu duygusal acı, psikolojik travma ve ızdırap gibi manevi zararları telafi etmek amacıyla ödenen bir tazminat türüdür. Tazminat miktarı, mağdurun yaşadığı acı ve ızdıraba, kazanın ciddiyetine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir. 

Mahkeme kararları, benzer önceki davalardan elde edilen emsal kararlar veya tarafların uzlaşmasıyla belirlenebilir. 

Bahse konu tazminat kasko poliçeleri kapsamında değerlendirilmekte olup zorunlu trafik sigortaları kapsamında değerlendirilmemektedir. Kaza neticesinde bahse konu tazminat talebi kusur nispetinde karşı taraf araç sahibi ve/veya sürücüsünden talep edilmelidir. Karşı tarafın bu tazminatı ödemesi yönünde bir karar çıkması halinde varsa ödeme kasko poliçesinden tahsil edilebilir. Kasko poliçesi olmaması halinde ise araç ruhsat sahibi ve/veya sürücüsü tarafından ödenmesi gereken bir tazminattır. 

Bloga dön