İkame Araç Bedeli Tazminatı

  • İKAME ARAÇ BEDELİ TAZMİNATI 

  

Kaza sonucu ikame arac hakkı, bir trafik kazası durumunda hasar gören aracın tamir sürecinde veya kullanılamaz hale geldiği durumlarda, mağdura geçici olarak tahsis edilen bir araç hizmetidir. Bu hizmet, mağdurun günlük yaşamını sürdürebilmesini sağlamak amacıyla sunulur. 

Bahse konu hizmet bir araç kiralaması ile yapılabilmenin yanı sıra günlük taksi ücreti ödenmesi şeklinde de telafi edilebilir. 

Kaza sonucu ikame aracı hakkı, kasko sigortası poliçesi kapsamında yer alabilir ve hasar gören aracın tamir sürecinde veya kullanılamaz hale geldiği durumlarda geçici bir araç tahsisini içerir. Ancak bu hak, zorunlu trafik sigortası kapsamında bulunmamaktadır. 

Kaza neticesinde kasko poliçesi var olan kişilerin poliçelerinden limitleri çerçevesinde bu hizmeti alması mümkündür. Araç onarım süresine bağlı olarak limitin yetersiz kalması halinde veya kasko poliçesi olmayan kişilerin mağduriyetleri karşısında ilgili bedelin tazmin edilmesini kusur nispeti ile orantılı olmak üzere kazaya karışan karşı araç sahibi ve/veya sürücüsünden talep edebilirler. 

Bloga dön