Gelir Kaybı Tazminatı

  • GELİR KAYBI TAZMİNATI 

 
Kaza sonucu gelir kaybı tazminatı, bir trafik kazası veya diğer kazalar nedeniyle meydana gelen yaralanma veya geçici/kalıcı iş gücü kaybı nedeniyle mağdurlara ödenen tazminat miktarını ifade eder. Bu tazminat, kazadan dolayı mağdurun işe gidememesi, iş göremezlik sürecinde olması veya kazaya bağlı olarak gelir kaybı yaşaması durumunda mağdura maddi destek sağlar. Bahse konu tazminat sigorta şirketleri sorumluluğunda olup ilgili sigorta şirketlerinden talep edilebilir. 

Kaza sonucu araçlar için gelir kaybı, bir aracın kaza veya hasar nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi veya tamir sürecinde olması durumunda, araç sahibinin gelir kaybına uğraması anlamına gelir. Bu durum, aracı iş veya ticari faaliyetler için kullanan kişiler için özellikle önemlidir. 

Gelir kaybı tazminatı, bu tür durumlarda araç sahibinin yaşadığı gelir kaybını telafi etmek amacıyla ödenir. Tazminat miktarı, aracın kullanılamazlık süresi, aracın kullanıldığı sektördeki potansiyel kazançlar ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenir. Sigorta şirketi veya mahkeme kararları, gelir kaybı tazminatının miktarını belirlemede rol oynayabilir. Araca bağlı gelir kaybı sigorta poliçeleri sorumluluğunda olmadığından kazadaki kusur nispeti ile orantılı karşı tarafın ruhsat sahibi ve/veya aracın sürücüsünden talep edilebilir. 

  

Bloga dön